Den gode bevegelse 
       - En helhetsorientert form for fysioterapi

Lydspor: Blue Morgan, film-musikk av Clint Eastwood, i filmen ¨Million Dollar Baby¨.

Spill av musikk for ekstra stemning.


Velkommen til Den gode bevegelse. Mitt navn er Jahn Gustav Johansen og jeg er psykomotorisk fysioterapeut. Jeg har privat praksis og tilbyr psykomotorisk fysioterapi i flotte og innbydende lokaler i 2. etasje i samme bygg som Landfalløya Legesenter i Drammen, på adressen Landfalløya 49, 3023 Drammen.


Timer koster 300 kr, og det er kort ventetid. Du trenger ikke henvisning fra lege.


Åpningstider:


Mandag    kl 8-16 (18) og

Onsdag     kl 8-16

Torsdag    kl 8-16 (18)

Fredag      kl 8-16 (18).Jeg tilbyr behandling til og hos bedrifter ved avtale.


Jeg holder grupper i psykomotorisk fysioterapi etter behov. Under er bilder av gruppelokalet.Utdanningsbakgrunn:

Fitnessinstruktør og personlig trener 2003-4.

Instruktør i klassisk Pilates 2008.

Bachelorgrad i fysioterapi ved Høgskolen i Bergen 2009.

Mastergrad i Psykiatrisk og psykosomatisk fysioterapi ved Universitetet i Tromsø 2013.


For interesserte kan min masteroppgave leses på det åpne forskningsarkivet til Universitetet i Tromsø, Munin:  http://munin.uit.no/bitstream/handle/10037/5374/thesis.pdf?sequence=2

Oppgavetittel: Omstilling som et profesjonsspesifikt begrep og fenomen i Norsk Psykomotorisk Fysioterapi: Hvilke betydninger tillegger praktiserende psykomotoriske fysioterapeuter begrepet og fenomenet omstilling, slik de beskriver det?


Erfaringsbakgrunn:

Private bedriftsoppdrag som pilatesinstruktør hos blant annet NAV og Statoil i Bergen.

Gjennomført turnusår i fysioterapi 2009-10.

Startet privat praksis som psykomotorisk fysioterapeut på Landfalløya i Drammen 2011- .


Hvem kan ha nytte av psykomotorisk fysioterapi?

Mennesker med ulike former for psykosomatiske plager: anspenthet, muskel- og skjelettlidelser, trøtthet og mangel på energi, følelse av tiltaksløshet, astma og/eller kols og andre former for pustebesvær, kroniske smertetilstander og lidelser som leddgikt og hofteslitasjone, følgetilstander etter skader, samt psykiske plager med ulik alvorlighetsgrad, som spiseforstyrrelser, angst, fobier, depresjon/tomhetsfølelse og schizofreni.


Hvordan forstås individets kroppslige plager i psykomotorisk fysioterapi?

Individets kroppslige plager forstås i sammenheng med pasientens måter å være på og reagere på i hverdagen. Behandlingen har til formål å endre plagene i en positiv og vitaliserende retning. Behandlingen kombinerer bevegelser, massasje og samtale. Personens forståelse og opplevelse av egne kroppslige plager er i sentrum.Om videre bruk av denne websiden i fremtiden.

I fremtiden vil denne web-siden også brukes til å tilby et behandlingskonsept som foreløpig er i utviklingsstadiet.


Fysioterapeut Monica Slinning (se bilde under) vil tilby behandling som vi mener komplimenterer Psykomotorisk fysioterapi, og da mer spesifikt individuell- og gruppebehandling med livsstyrkemestring og veiledning, og Mindfulness (oppmerksomhetstrening).

Informasjon om dette behandlingskonseptet vil fremkomme nærmere.                                                                                  

Naturbilde


Solen skinner igjennom og tiner opp det frosne landskapet.


Akkurat som utprøving av bevegelser i psykomotorisk fysioterapi kan hjelpe personen til å  komme i kontakt med egne kroppslige ressurser - en fortrolighet og tillit til egen kropp - til seg selv.TM

Org. nr: 895816132


 

Jahn Gustav Johansen

Psykomotorisk fysioterapeut


Tlf:     93045547.

Mail:   jahngj@hotmail.com.

onsdag 1. januar 2014

Siden er under vedlikehold!

 
 
Blog Summary Widget